Wij hebben een hart voor de Waarheid en die vinden wij in het Woord van God.

Elk mens heeft een stabiel fundament nodig in zijn leven, iets waar je op kunt terugvallen, het probleem is dat niemand je dit kan geven. Hoe hard je ook zoekt en waar je ook zoekt in welke filosofie dan ook zoals velen al ondervonden.
En dat geeft een enorme onzekerheid in het leven.

In I Johannes 1 staat: in den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God.

Wij hebben in ons eigen leven gezien dat er maar één persoon is die je met je leven kunt vertrouwen, als iedereen
en alles je opgegeven heeft, God zal dit nooit doen. Zijn woord is onwankelbaar, het is het fundament des levens.

Er zijn maar zeer weinig mensen die een levendige relatie hebben met God, maar het is mogelijk.

Ik heb het dan niet over kerken en dogma’s maar over de levende God, die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus om ons te verlossen te vergeven te redden en een compleet nieuw leven te geven.

Wij willen graag een verantwoordelijke getuige zijn van Jezus Christus de Zoon Gods, die elk mens hoe diep je ook in de put zit kan en wil helpen of dit nu fysische of psychische is.

We hebben dit in ons eigen leven gezien hoe Jezus ons verloste van de straf voor onze zonden, genas van een zwaar rugletsel, bevrijde van boosheid, haat, onvergevingsgezindheid en zoveel meer en een nieuw leven gaf, dat is wat we graag aan anderen willen doorgeven, Jezus leeft.

Misschien bent u in een onmogelijke situatie en voelt u zich hopeloos, dan heb ik een woord van God voor u.

Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden.