Jezus maakt een statement

 We lezen in de Bijbel “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien“. Johannes 3:3 

Dit is letterlijk wat Jezus zei, het is onmogelijk het Koninkrijk Gods te zien noch binnen te gaan. Er moet eerst iets radicaal gebeuren en dan zal het wel mogelijk zijn. Dat was een “hersenbreker “voor Nikodemus, hoe is zoiets mogelijk.

Jezus antwoord daarop: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Johannes zei: Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de GEEST geboren is, is geest.
Dus om in het Koninkrijk Gods te gaan moeten wij uit de Geest geboren worden en hoe gebeurt dat, alleen door de heilige Geest.

Waarom is het wederom geboren worden zo noodzakelijk en kunnen wij daar zelf aan meewerken.

Ten éérste God zegt, dat er niemand rechtvaardig is, niemand die God ernstig zoekt, niemand die doet wat goed is zelfs niet één, de hele wereld is strafwaardig voor God. Vanuit onze menselijke natuur (wat onze attitude is) kunnen wij geen relatie hebben noch verzoend worden met God.

Dus wedergeboorte is nodig omdat je een nieuwe natuur nodig hebt, de verzoening met God gebeurt enkel door de wedergeboorte.
Je kunt niet in de Geest wandelen als je niet uit de Geest geboren bent.

Dat is de rede waarom er zoveel moeite en strijd is en de zonde bij uitstek het probleem is onder gelovigen.

Ten tweede: ja, wij kunnen daar zeker aan meewerken want wedergeboorte is een proces het woord zelf geeft een omschrijving aan van een gebeurtenis.

Wij moeten ons ervan bewust worden dat God heilig en rechtvaardig is en dat daarom over elke zonde de toorn van God komt.

Daarom is het dat God zelf door heel de Bijbel heen een voortdurende krachtig oproep doet om tot berouw en bekering te komen omdat God niet wil dat iemand verloren gaat dit is geen emotionele beslissing maar een beslissing van de wil. Het stoppen met zondigen enerzijds en anderzijds het belijden van je zonden aan God door dat je gelooft in de Here Jezus die de straf voor uw zonden op zich nam. Pas dan zijn wij op de juiste weg om verzoend te worden met God, dit is een begin.

Een onvoorstelbaar moment en een extatisch gevoel nadat God al je zonden heeft vergeven.
Maar opgelet dit is slechts het begin het beste moet nog komen.