Hoe Geloven

door

 

Alles in de gehele Bijbel heeft te maken met geloof.

We lezen b.v. in Hebreeën 11 dat zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn.
Want wie tot God komt moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoekt.

Vandaag zijn er echt heel veel leerstellingen over het geloof de meeste daarvan zijn subtiel gericht op menselijke inspanningen.

Laat volgende vraag eens tot U doordringen.
Hoeveel geloof heb je nodig wanneer je een koolzaadje in de grond stopt dat je na enige tijd een kool zult oogsten.

Je zult nooit een kool oogsten zolang het zaadje niet gezaaid wordt. Zo is het ook met Gods Woord.

In de Romeinen brief lezen we dat ” geloof komt door het horen van Gods Woord “. Dit heeft niets te maken met repetitieve handelingen.

Een koolzaadje zal een kool voortbrengen wanneer het in de grond gestopt wordt, omdat het DNA van dat zaadje een kool is.
Maar….op zichzelf zou het geen kracht hebben als er geen Goddelijke wet zou zijn.

Zo lezen we ook dat God zegt: Geen Woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Begin je het principe te zien?

God heeft gezegd bij het begin der schepping. Voortaan zal al het zaad dragend gewas vrucht voortbrengen naar zijn aard.
Dat is de reden van het proces, Gods Woord.

Jezus gaf ons een les over het zaad en de zaaier, lees maar eens in Marcus 4. Het zaad is het Woord van God en ook hier is  de Goddelijke wet van zaaien en oogsten van toepassing.

VRAAG:
Hoeveel geloof heb je nodig nadat het koolzaadje in de grond is gestopt dat je een kool zult oogsten.

Hoeveel geloof heb je nodig nadat je het Woord van God hebt gehoord over vergeving van zonden of over genezing.

Er is een Goddelijke wet want God heeft gezegd: Lees Jesaja 53 en 2 Petrus 2: 9 en I Johannes 1: 9 heel de Bijbel staat vol van deze Koninklijke wetten.

Het Griekse woord voor geloof is ( Pistis ) wat alles te maken heeft met vertrouwen. Je kunt uit jezelf geen geloof opwekken, je vertrouwt God op Zijn Woord, dat is geloof als een mosterd zaadje en dat gaat in je leven uitwerken wat er staat.

Je vertrouwt God want God heeft gezegd, genezing is het brood der kinderen Gods. En na berouw en bekering ontvang je vergeving van God omdat Jezus de straf voor uw zonden op zich nam.

VRAAG:
Hoe kan ik iets claimen, probeer maar een kool te claimen nadat je gezaaid hebt, wat is dat voor een vreemd gedrag.
Of hoe kan ik een kool visualiseren en mij toe eigenen.

Als je naar de bakker gaat dan claim je geen brood maar je vraagt een brood, dan ontvang je, je eet en bent dankbaar.

Zo ook bij God je vraagt vergeving, je vraagt genezing en je zaait het Woord van God in je hart, dan vertrouw je op God en dank je Hem. Dat is pas echt geloof, je vertrouwd op God met je hele hart en steunt op je eigen inzicht niet
( of op die van iemand anders ). Geloof is een reactie van vertrouwen op wat God zegt, dan komt er rust in je hart.
Gods Koninkrijk heeft andere wetten dan het wereld systeem.