Gij moet wederom geboren worden

door

Een fundamentele pijler in de Bijbel is dat Jezus Christus als de Koning van de oversten der aarde bevolen heeft: Gij moet wederom geboren worden.
Een begrip waar heel weinig mensen iets over weten, maar het staat in de Bijbel lees maar in Johannes hoofdstuk drie.

Koning Jezus heeft nooit gezegt dat er bekeerlingen of gelovigen of kerkgangers of christenen moest gemaakt worden, maar “discipelen”.

De woorden door mensen gesproken zijn onderhevig aan omstandigheden en gevoelens.

Maar jezus zei: Een ieder nu, die Mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Elk woord dat van God komt is betrouwbaar en onveranderlijk want God is niet als de mensen.

Jezus als Heer van hemel en aarde zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot God dan door Mij.
Dan kunnen we dit best aannemen dat dit zo is, er is geen andere middelaar, geen andere mogelijkheid om eens bij God te zijn als Vader.

Het wereldsysteem heeft de mensen dingen wijs gemaakt die niet kloppen met wat God zegt en dan ben je misleidt.

Jezus heeft gezegt: Gij moet wederom geboren worden, uit water en Geest anders kun je het Koninkrijk Gods niet binnengaan, dat is duidelijk.
Het is goed om deze woorden ernstig te nemen en te gehoorzamen anders loopt het fout voor eeuwig.

Wedergeboorte is een omschrijving van een proces en hoe dit werkt leg ik uit in mijn video’s.

Beste lezer hoe zit het met uw leven bent u wederom geboren en een discipel van Jezus geworden, zijn uw zonden vergeven en bent u gedoopt in water en vol van de helige Geest.
De waarde van een wedergeboorte wordt afgemeten aan het leven dat daarop volgt.

Door de wedergeboorte schenkt God ons een kompleet nieuw leven, en behoren we vanaf dan tot Gods familie.

Het is nu hoog tijd om ernstig na te denken over uw toekomstig leven, waar breng je de eeuwigheid door, de plaats waar je naar toe gaat wordt onderstreept met de keuze die je in dit leven maakt.

Uw enige hoop is Jezus Christus Hij is de enige middelaar, de enige Redder, Hij stierf in uw plaats aan het kruis om de straf van uw zonden op Zich te nemen.

Om zekerheid te hebben moet je een beslissing nemen je komt er niet vanzelf, jij alleen kunt uw toekomst bepalen.