Wanneer iemand totaal radeloos is, in eender welke situatie je hebt alles geprobeerd en iedereen zijn raad opgevolgd maar het is alsof je steeds dieper wegzakt in een neerwaartse spiraal. Wat zou je dan kunnen doen en is er zo iemand die in zo’n situatie is geweest of was.
Laat mij u een waar gebeurd verhaal vertellen.

In de Bijbel lezen we over een vrouw die twaalf jaar aan bloedverlies leed, ze had in die twaalf jaar heel veel geleden en veel pijn gehad, ze had haar hoop in de toenmalige medische industrie gesteld en ze ging van dokter naar dokter in de hoop op een medisch antwoord en genezing, maar we lezen dat ze slecht achteruitging er was geen beterschap. We kunnen ons levendig voorstellen hoe zwaar het emotioneel moet geweest zijn, de onzekerheid, de angst, het dagelijks geconfronteerd worden met een dodelijke ziekte, de eenzaamheid, onbegrip maar ook financieel door de medische kosten is deze vrouw volledig bankroet gegaan. Uiteindelijk kon ze geen kant meer op er was geen hoop meer, geen antwoord.

De dood kent geen genade voor niemand.

Toen hoorde ze over Jezus wat er over Hem verteld werd, de wonderen en de genezingen die gebeurden, zij durfde opnieuw hopen.

Dat was niet zo eenvoudig ze had heel wat hindernissen te overwinnen maar uiteindelijk was het zover, ze zag Jezus en kon Zijn kleed aanraken en onmiddellijk droogte de bron van haar bloeden op en ze bemerkte aan haar lichaam dat ze genezen was.

Nadat Jezus een kort gesprek met haar had zei Hij: dochter uw geloof heeft u gezond gemaakt.

Hoe zou je jezelf voelen als je zoiets overkomt, stralen van blijdschap en zingen van vreugde en dankbaarheid, toch?

Jezus zei: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

Iedereen die de Naam van Jezus Christus aanroept zal behouden worden, dat is een belofte.

Dat is de enige mogelijkheid, in welke situatie je ook bent, roep Zijn Naam aan en je zal zien wat er gebeurt.