In Psalm 101: 3a lezen we dat koning David zegt, ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen.

Let U op de soorten entertainment die bij U thuis binnen komen?

U zult verbaasd zijn wat voor een impact dit heeft op uw kinderen, laten we eens een paar wetenschappelijke artikelen lezen.

Want vele kinderen brengen meerdere uren per dag door, onder invloed van TV en muziek.

Uit onderzoek blijkt dat:

Rockmuziek
Jongeren die naar rockmuziek luisteren, hebben volgens een onderzoek van Roberts, Christenson en Gentile meer zelfmoordgedachten.
Deze muziek zou hen depressief maken waardoor ze deze gedachten hebben en ze zichzelf doelbewust zouden verwonden.
Ook onderzoeker Wass heeft in zijn onderzoek van 1991 vastgesteld dat er een verband is tussen het luisteren van rockmuziek en antisociaal en destructief gedrag. De jongeren waarbij dit gedrag is vastgesteld zijn vaak gestopt met school, omdat ze veel meer tijd spenderen aan het beluisteren van deze muziek.

Ook agressief gedrag door middel van rockmuziek is een gevolg van de stereotypering van de rol van het geslacht bij het luisteren van dit genre.
Mannen die luisteren naar dit genre gaan zich minder tolerant opstellen tegenover de vrouw en gaan daardoor ook agressiever worden.
Met agressie bedoelen we niet alleen gewelddadig gedrag, maar ook seksueel misplaatst gedrag, zoals verkrachting.

We kunnen hieruit besluiten dat mensen (voornamelijk jongeren) die rock luisteren zoeken naar sensatie, het gevaar opzoeken, zich depressief voelen en zelfmoordgedachten hebben.

 

Rapmuziek
De luisteraars van Rapmuziek worden geassocieerd met extern geweld, zoals bendevorming en wapenbezit.

Er werd ook onderzoek gedaan naar het gebruik van drugs en illegale middelen na het beluisteren van muziek. Hieruit bleek dat jongeren die naar rapmuziek luisteren, meer alcohol en drugs gebruiken en ook sneller agressief gedrag vertonen.
Dit is het gevolg van de boodschap die wordt gegeven in rapmuziek: het moedigt het gebruik van drugs, alcohol en geweld aan.

In het onderzoek van Mirande en Claes wordt gezegd dat het ervan af hangt wat voor soort rap je luistert. 
Franse rap zou zorgen voor het aanzetten van geweld, bendevorming en druggebruik terwijl mensen die Gangsta rap luisteren,
sneller worden aangezet tot diefstal.

 

Heavy Metal
In een onderzoek van Scheel en Westefeld uit 1999 wordt gezegd dat er een verband is tussen het luisteren van Heavy Metal en zelfmoord bij jongeren.
Zo zouden fans van Heavy Metal sneller zelfmoordneigingen hebben dan fans van een ander muziekgenre.

In een onderzoek Lacourse, Claes en Villeneuve wordt bewezen dat het luisteren van Heavy Metal wel degelijk invloed heeft op ons gedrag.
Vooral jongeren die dit genre luisteren zouden sneller alcohol en drugs gaan gebruiken. Er is ook een verschil tussen meisjes en jongens.

Bij meisjes zijn er meer symptomen van vervreemding en ze zouden sneller zelfmoord plegen dan hun andere leeftijdsgenoten.
Bij jongens is het verschil met hun leeftijdsgenoten op vlak van gevoelens en zelfmoord niet zo groot, omdat het luisteren naar Heavy metal maatschappelijk maar aanvaard is dan bij meisjes. Een ander verschil is dat meisjes die dit genre luisteren, een slechte relatie met hun familie kunnen hebben en ze hun negatieve gevoelens kwijt willen, terwijl jongens een goede band hebben met hun familie.

Luisteraars van Heavy Metal zouden een lagere tolerantiegraad hebben, waardoor ze zich vaker impulsief gaan gedragen.
Andere kenmerken zijn bijvoorbeeld slechte relaties met de ouders, meer zelfmoordneigingen, slechte resultaten op school.

Meisjes zouden kwetsbaarder worden door het luisteren van muziek doordat er bijna geen aandacht wordt geschonken aan relaties en omdat ze worden afgebeeld als ‘middeleeuwse seksslavinnen’. Hierdoor worden ze kwetsbaarder voor depressies en zelfmoord en kunnen ze een lager zelfbeeld krijgen.

Nog andere negatieve effecten zijn: conflicten met de leerkracht, lagere punten, meningsverschillen met de ouders, meer risicovol gedrag

Zelfs de professionele zo genoemde christelijke muziek.
Veel ervan komt gewoon van wereldse muzikanten die veel geld hebben gezien in de gospelmuziek.
Ze hebben een paar cliché en de naam van Jezus in hun muziek gegooid en naïeve christenen kopen het in en laten hun kinderen zich er mee voeden.

Het is ook belangrijk om te weten met wie uw kinderen omgaan want groepsdruk kan kinderen enorm beïnvloeden als het gaat over muziek, fashion, attitudes, drugs, seks, geweld enz…

Vandaag staan seks en geweld altijd hoog in de films die onze kinderen bekijken, de muziek die ze horen en de games die ze spelen.

Het is onomstotelijk bewezen dat voortdurende of zelfs periodieke blootstelling aan seksuele en gewelddadige inhoud een ongevoelig effect heeft op zowel kinderen als volwassenen. Hoe meer we ernaar kijken, hoe minder zorgen we er ons over maken.

Televisie kan een krachtige invloed hebben op het ontwikkelen van waardesystemen en het vorm geven van gedrag. Honderden onderzoeken naar de effecten op kinderen en tieners hebben aangetoond dat ze immuun worden en b.v geweld beginnen te accepteren om problemen op te lossen.

Weinig christenen beweren dat seksuele inhoud geen effect heeft op het hart en de geest van de kijker maar de houding veranderd als het gaat om geweld. Mensen verdedigen zichzelf door te zeggen ik heb jaren gewelddadige films gezien en games gespeeld en ik heb nooit iemand kwaad gedaan.

Maar luister, Koning David mocht geen tempel bouwen voor God omdat hij een gewelddadig man was, in Psalm 11 wordt een liefhebber van geweld een hater van God genoemd. God vernietigde Sodom en Gomora vanwege hun seksuele immoraliteit, maar Hij ging Nineve vernietigen vanwege hun geweld. Ook in Genesis 6: 13 lezen we dat de aarde vol was van geweldenarij.

Kinderen kunnen geen onderscheidt maken tussen wat echt is of niet.

Hier valt nog veel over te zeggen maar ook voor ons is het beter God te gehoorzamen en dan zullen we voor veel ellende gespaard blijven.

Laat je niet misleiden door te denken dat je de vervuiling van deze wereld je huis kunt binnenlaten zonder dat je je gezin besmet.

De kern is, zorg ervoor dat je je kinderen beschermt tegen alle goddeloze invloeden – zowel thuis als buitenhuis.