De Bijbel is meer dan een verzameling van boeken.

De Bijbel is het geschreven boek van God geïnspireerd door de Heilige Geest de Geest des levens. Het is het onfeilbare woord van de Levende en Heilige God.

Sinds eeuwen zijn er pogingen gedaan om de Bijbel te vernietigen maar het is tot vandaag met een oplage van vijf biljoen exemplaren het beste verkochte boek ooit.

Wanneer iemand in de Bijbel begint te lezen ga je ontdekken wie God is, dat Hij de schepper is van alles wat leeft en hoe goed, rechtvaardig en genadig Hij is.

Met verbazing ontdek je dat het Gods uitdrukkelijke wil is dat het de mens goed gaat en dat Hij tegen alle vormen van onrecht is.

Je leert hoe God de mens een vrije morele wil heeft gegeven waarmee hij bewuste keuzes maakt. Hierdoor begin je ook te ontdekken wie je zelf bent en waarom er zoveel boosheid en afgoderijen zijn en dat God hiermee zwaar gekrenkt wordt.

Je gaat ook begrijpen dat de dood niet het eindpunt is maar wel ‘the place of no return’.

Na de fysische dood zal iedereen God zien en verantwoording moeten afleggen voor al zijn daden. Ondertussen vraag je jezelf af, hoe zal God naar mij zien, wat denkt Hij nu vandaag over mij, wat is Zijn oordeel over mij.

Je ontdekt dat er een Koninkrijk Gods is met een andere Koning zijn naam is Jezus Christus.

Jezus die de dood overwon en alle overheden en machten ontwapende en er geen grens is aan Zijn macht.
Hij Jezus de Koning der Koningen die vrijwillig de straf van iedereen zijn zonden op Zich nam en daardoor de mogelijkheid gaf tot verzoening met God.

Hoe kan ik in dit Koninkrijk binnen gaan, wat is de conditie, als ik daar in mijn huidige staat zou binnen komen dan zal het niet lang duren of we zitten met dezelfde problemen zoals vandaag.

Je leest in de Bijbel over vergeving van zonden, wedergeboorte, nieuwe scheppingen en mensen met een nieuwe natuur, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en zoveel meer.

Maar ook dat het woord Gods levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard is dat zo diep door dringt dan het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift de overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

We lezen dat elk mens verantwoording zal moeten afleggen tegenover God over al zijn daden.

Dus de Bijbel is boeiend en brengt je tot verzoening met God als je doet wat er staat.
Maar je leest er ook wat er met je gebeurt als je Jezus uw enige hoop afwijst.

Want geen woord dat van God komt zal krachteloos zijn. Je kunt vast vertrouwen op elk woord van God, want God is geen mens dat Hij liegen zou.

Als er iemand is in heel het heelal waarop je met je leven kunt vertrouwen dan is het God alleen. Hij laat je nooit vallen.

De Bijbel is het onfeilbare, gezaghebbende en geïnspireerd Woord van de Almachtige God.