Wanneer U de video’s gezien hebt en U wenst tot God te bidden dan is …

Dit gebed is om u te helpen dat je oprecht tot God spreekt vanuit je hart en je wil.

Almachtig God, ik beken dat ik een zondaar ben en Uw rechtvaardig oordeel verdien. Dank u dat U mij gewaarschuwd hebt voor de uiteindelijke consequenties van mijn zondige levensstijl en dat ik daardoor voor eeuwig van U zal gescheiden zijn.
Maar vandaag wil ik mij bekeren en mijn zonden aan U belijden, ik heb Uw vergeving nodig,
(indien mogelijk noem uw zonden één voor één bij naam).
Ik geloof dat Jezus Christus de zoon van God is, en dat Hij stierf in mijn plaats door de straf voor mijn zonden op zich te nemen en Uw rechtvaardige toorn van mij af te wenden. Ik geloof dat Jezus leeft en de dood overwon voor mij, ik belijd Jezus als mijn Heer, mijn Verlosser en als mijn Redder. Wilt U mij nu, mijn zonden vergeven a.u.b. en mij aannemen als uw kind in Jezus Christus naam en mij verlossen van de macht van Satan en van de eeuwige dood. Door mij een nieuw leven en een nieuw hart te schenken, vanwege het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Ik dank U om Uw grote genade en Uw goedheid en Uw geduld met mij.

Dank U hemelse Vader in Jezus Christus naam.