Het Evangelie van het Koninkrijk Gods

God in Zijn grote genade roept elk mens op om tot berouw en bekering te komen, opdat uw zonden uitgedelgd kunnen worden.

Het is van uiterst belang dat wij gehoorzamen aan God. Elk mens heeft de morele wet van God overtreden en is daarmee een zondaar.
Er is geen relatie mogelijk met de Heilige God.

Jezus kwam om onze gebroken relatie te verzoenen, door in onze plaats te sterven aan het kruis, door de straf voor onze zonden op Zich te nemen, en ons een compleet nieuw leven te geven.

Hoe dan?
Jezus zei: Elk mens van welk geloof of cultuur ook  moet wederom geboren worden anders zul je het Koninkrijk Gods NIET kunnen binnen gaan.

Wil je meer weten, wij willen u graag helpen.

    Jezus zei: Gij moet 

    Wederom geboren

    Worden

     

    Wij willen u graag helpen