Selecteer een pagina
Wij hebben een hart voor de Waarheid en die vinden wij in het Woord van God.
Zeker vandaag waar het geloof in het onfeilbaar Woord van God zeldzaam is.

Elk Woord van God in de Schrift is van fundamenteel belang.
Zoals in I Johannes 1 staat in den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God.

Wij zien de grote nood die er vandaag is onder de mensen en dat vele mensen zoeken naar een antwoord, niet alleen om de nood maar ook om de leegte en de onzekerheid die er in hun leven is.

We hebben gezien, geleerd en ervaren dat er een antwoord is vanuit de Bijbel wat Gods wil is voor alle mensen. Dit heeft niets te maken met religie maar alles met het dagelijks leven.

Er zijn maar zeer weinig mensen die weten dat God door Jezus Christus verlossing, redding, genezing en vergeving van zonden wil geven voor iedereen die tot Hem wil komen.

Jezus zei: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna zegt Jezus: Heden is dit Schriftwoord voor uw oren vervuld.

Wij geloven het Schriftwoord dat door de dood en de opstanding van Jezus de mens verzoend wordt met God en een compleet nieuw leven ontvangt nu en later het eeuwige leven.