http://www.bijbelinternet.be/wp-content/uploads/2018/11/DSC00024.jpg

Tijd voor verandering

Van Harte Welkom

Waarom zeggen we ” het is tijd voor verandering ” wanneer we kijken wat er vandaag allemaal gebeurd in onze maatschappij, de nood, de eenzaamheid, de hopeloosheid en de machteloosheid tegen over de dood, de bitterheid, de boosheid, het geweld en zoveel meer dan komt de vraag ” waar is God “.

Een recent artikel in het nieuwsblad citeert het zo: De Belgen zijn helemaal los van God. Het kleine Godvrezende België bestaat niet meer.

En laat dat nu de nagel op de kop zijn. God is in dit land in alle facetten van het leven geweerd het gevolg is nu dat er geen geloof meer is.

Vele mensen denken ook dat de kerk God vertegenwoordigd, niets is verder van de waarheid juist hier is veel kwaad gedaan in het denken en het leven van de mensen.
Ook religie is een kwaad product dat absoluut niets met God te maken heeft.

Het komt er op neer dat deze natie in een grote diepe duisternis is terecht gekomen waar mensen in een wanhoop leven.

Daar willen wij iets praktisch aan doen. Wij willen graag laten zien wie God werkelijk is en wat het leven de dood en de opstanding van Jezus echt betekend.

Door middel van deze site en door het lezen in Gods boek, de Bijbel, willen we u daar bij helpen.

Het mooiste wat er in een mensen leven kan gebeuren is dat U verzoend wordt met God.
Daardoor zal uw leven kompleet veranderen er zal rust, vrede, blijdschap, hoop en kracht in uw leven komen u zult een kompleet ander mens zijn.

© Copyright - 2017 | Bijbelinternet