Jezus mijn Redder en Heiland

Zesendertig jaar geleden heb ik Jezus Christus mogen leren kennen als mijn persoonlijke Redder en Heiland.
De impact ervan voor en in mijn verdere leven kon ik toen niet zien.
God had in Zijn genade al mijn zonden vergeven en mij een totaal nieuw leven gegeven. Het was een keuze met mijn hele hart en ik was ontzettend blij.
Ik dacht in mijn enthousiasme dat mijn familie en vrienden ook blij zouden zijn, maar zo eenvoudig was het niet.
Het begin van dit nieuwe leven was niet altijd eenvoudig en ik  ervoer het dikwijls als een emotionele rollercoaster,  omdat mijn denken en emoties dikwijls in strijd waren met de Bijbel.
Ik kon ook bij niemand ten rade gaan, maar ik heb leren bidden en God heeft mij in alles geholpen. Het was niet altijd gemakkelijk,  maar God begrijpt wat in je om gaat.
God is een goede Vader en Hij helpt je als je Hem vertrouwt, maar dan moet je wel bereid zijn om te veranderen en te gehoorzamen.
Ik heb geleerd als je God gehoorzaamt, ervaar je ook Zijn liefde, Zijn warmte en Zijn goedheid.
Ik ben God heel dankbaar voor Zijn genade en Zijn geduld met mij en dat de Here Jezus mijn Heiland is.
God is goed, ik geef Hem alle dank, glorie en eer.