God is een Vader
God is een echte Vader

Vanuit eigen ervaring weet ik één ding zeker, de God van de Bijbel, de Hebreeuwse God, is onvoorstelbaar genadig en rechtvaardig.
Hij is een echte Vader voor diegenen die nederig Hem aanroepen. Deze God is goed en Hem kun je pas echt met je leven vertrouwen. Hij laat je nooit vallen.
Zo heb ik persoonlijk God mogen leren kennen.
Waar ik mij vandaag zorgen over maak is dat deze God absoluut niets te maken heeft met de hedendaagse religie.
Ik heb vastgesteld dat wat religie vanuit alle denominaties en gemeenschappen ons aanbiedt niets heeft te maken met de Levende God.
Het zijn verderfelijke ketterijen, smerig, vuil, satanisch, zondig en totaal verwerpelijk.
Ik begrijp de mensen goed dat ze niets met een god willen te maken hebben die zo’n pakket aanbiedt.
Het énige wat religie wil is macht over uw leven en uw geld en daarmee is alles gezegd.
Langs de andere kant vind ik het echt jammer dat de mensen niet meer zoekende zijn naar de Levende God.
Wanneer wij in de Bijbel gaan lezen en ontdekken wie God werkelijk is, dan breekt letterlijk je hart.
God is zo goed en zo genadig dat Hij ondanks alle ellende in deze wereld nog altijd wacht, misschien is er nog iemand die nederig Hem aanroept.
Wist je dat God ook boos is over alle ongerechtigheid? Hij is boos over al het moorden, het geweld, de horror, de pornografie, het misbruiken en al de pijn en het verdriet dat de mensen elkaar aandoen. Dit is nooit Gods verlangen geweest en ook vandaag niet.
Daarom roept God steeds weer iedereen ,van welke cultuur, ook op om te stoppen met deze levensstijl en daar hebben we Hem voor nodig.
Zo heb ik God mogen leren kennen als Vader, Hij heeft al mijn zonden vergeven en nu heb ik vrede met Hem.
Hij heeft mij rust, blijdschap en een compleet nieuw leven gegeven.
Daarvoor ben ik God heel mijn leven dankbaar.
En wat God voor mij gedaan heeft wil Hij ook graag voor anderen doen.