HET EVANGELIE

Het Evangelie van Jezus Christus is het goede nieuws dat iedereen gered, verlost en vergeving van zonden kan ontvangen.

GOED NIEUWS

Het Evangelie tot behoudenis in een notendop uitgelegd

De Bijbel zegt dat wij allemaal onder de toorn van God leven. Niet omdat God het probleem is, maar wij als mensen, wij hebben allemaal gezondigd, u hebt gezondigt. U hebt Gods wetten gebroken. U bent een zondaar en daarom bent u gescheiden van God.

De Bijbel zegt dat wij geestelijk dood zijn.

En in het midden van dit alles heeft God zijn enig geboren Zoon gegeven. Jezus kwam om voor ons te sterven als plaatsvervanger aan het kruis en zo ons te verlossen.

Niet om ons in de eerste plaats te redden van de hel, maar om ons te verlossen van onze zonden, de toorn van God en de geestelijke dood. Zonde is het probleem en zonde leidt ons naar de hel, we zijn dan voor eeuwig gescheiden van God.

Hoe heeft Jezus ons dan verlost? Door het kruis en door de wedergeboorte. Door berouw en bekering tot God ontvangen wij een nieuw hart. Door de waterdoop in Christus Jezus worden onze zonden weggewassen. En door de doop in Heilige Geest ontvangen wij kracht om het nieuwe leven te leven in heiliging waartoe God ons geroepen heeft.

Op dat moment worden wij verzoend met God.

 

HET IS NU DE TIJD