HET EVANGELIE

Het Evangelie van Jezus Christus is het goede nieuws dat iedereen gered, verlost en vergeving van zonden kan ontvangen.

jezus leeft

Het Evangelie van het Koninkrijk Gods

Johannes, Petrus, Paulus, Jezus en God zelf predikten een Evangelie van berouw en bekering. Een radicaal persoonlijke levensverandering, die een impact heeft op uw denken uw attitude uw sociaal uw familiaal leven en op het maatschappelijk welzijn.

Wanneer men naar de geestelijke opwekkingen in de geschiedenis kijkt van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zuid-Afrika, Amerika, England enz…

Dan keerden in een tijd van moreel, sociaal, economisch en geestelijk verval de bevolking zich massaal tot God.

Tragisch maar waar, vandaag is er voor God geen plaats meer.

Er is geen plaats meer in het huidige beleid noch in het persoonlijk leven.

Het meest recente voorbeeld Covid19, vroeger zou men zich massaal onder berouw en bekering tot God wenden. Vandaag wordt de mens geëerd.

Ondertussen zien we een volledig moreel en geestelijk verval, mensen zijn innerlijk leeg, de vereenzaming is groot, het aantal zelfdoding is nog nooit zo groot geweest, geweld, misbruik, onreinheid in alle vormen en onder alle lagen van de bevolking. Vele mensen hebben geen hoop meer en zoeken hun toevlucht in alternatieve middelen en vallen steeds dieper in de put.

Wat gaat de volgende crisis brengen, het is net of de ene tsunami na de andere de wereld treft.

Maar zolang er leven is, is er hoop. Want God roept nog steeds alle mensen op om tot berouw (bezinning) en bekering te komen. Het is nu nog altijd mogelijk om verzoent te worden met God. Het maakt voor God niet uit wie u bent en wat uw levenssituatie ook is.

Hij kent u toch al.

Als u maar oprecht en met een berouwvol hart naar Hem toe komt en uw hart voor Hem uit stort dan zul je ervaren dat Jezus Leeft.

Het is nu tijd om God een antwoord te geven, als u niet weet hoe bezoek dan Bijbelinternet.be wij willen u graag helpen.

  Jezus zei:

  Gij moet 

  Wederom geboren

  Worden

   

  De kracht van het kruis

  Het Evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft

  Paulus Zei: Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.

  Zonder het kruis is er geen evangelie, het kruis is het centrum van Gods hart. Hier is Gods liefde in Christus Jezus geopenbaard. 

  Jezus stierf voor u aan het kruis als uw plaatsvervanger, Hij nam uw straf voor uw zonden op Zich, daar droeg Hij Gods rechtvaardige toorn ( die wij verdienden ), daar stierf Jezus vrijwillig in uw plaats. Daar gebeurde het grootste wonder ooit in de menselijke geschiedenis.

  Zie het Lam van God dat wegneemt de zonden der wereld.

  Toen aan Gods gerechtigheid werd voldaan, kon de dood Hem niet langer vasthouden. Toen werd Jezus opgewekt door de kracht Gods, Jezus LEEFT.

  Alleen door wat Jezus voor u heeft volbracht is er hoop voor u. Hij is de enige die U kan redden, verlossen, genezen en vergeven van uw zonden.

  Maar dit gebeurt niet automatisch, U moet komen. U hoeft niet langer in uw huidige situatie te blijven. 

  Het is Gods uitdrukkelijke wil dat niemand verloren gaat, daarom zond Hij Jezus, u kunt vandaag verlossing en vergeving ontvangen.

   

   

   

  Jezus stierf in uw plaats

   

   

   

  HET IS NU DE TIJD
  wij kunnen u helpen